+ Udmurcja.pl + język

Удмурт кыл – język udmurcki

Język udmurcki, podobnie jak inne języki ugrofińskie, jest językiem aglutynacyjnym, co oznacza, że dołączane do rdzenia sufiksy mają zwykle jedną, ściśle określoną funkcję, np. w wyrazie гуртэзтэк 'bez jego/jej wsi' rdzeń гурт oznacza 'wieś', sufiks -эз- – dzierżawczość trzecioosobową, czyli 'jego/jej', a -тэк jest końcówką karytywu, czyli przypadka oznaczającego brak. Z kolei ze względu na wymowę język udmurcki wykazuje pewne podobieństwa względem polszczyzny, zwłaszcza w przypadku spółgłosek miękkich, wymawianych tak jak polskie ś, ź, ć i , jego ortografia jest jednak oparta na rosyjskiej cyrylicy, co nie powinno zresztą dziwić, wszak spośród narodów ugrofińskich poza Federacją Rosyjską mieszkają właściwie tylko Węgrzy, Finowie, Estończycy, Liwowie i część Saamów. W poniższej tabelce przedstawiam różne sposoby zapisywania charakterystycznych spółgłosek udmurckich począwszy od pierwszej gramatyki udmurckiej aż do czasów współczesnych.

pełen tekst artykułu Pisownia języka udmurckiego Pawlas 2013: 79-90

stat4u