World Day of Prayer

 
4.03.2016

Światowy Dzień Modlitwy

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY 2016
Bystrzyca (Czechy), 4.03.2016

ŚDMK 2016, Bystřice (Czechy), 4.03.2016
Hasło: PRZYJMUJĄC DZIECI, MNIE PRZYJMUJECIE

liturgia opracowana przez chrześcijanki z Kuby

licznie zabranych powitał pastor Marek Řičan

liturgię muzycznie poprowadził pastor Roman Raszka

występ chóru LAUDATE ze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania

występ bystrzyckiego chóru z Luterańskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania

nabożeństwo odbyło się
w kaplicy nowoczesnego Centrum
Kościoła Luterańskiego

inscenizację przygotowały
zborowniczki z obu Kościołów:
Luterańskiego i Śląskiego

ks. Tomasz Molin odczytał fragment
z Ewangelii wg św. Mateusza

goście z Tomaszowa Mazowieckiego,
ks. Roman Pawlas przedstawia refleksje
o roli ŚDMK w życiu Kościoła


Ewa Kononienko-Pawlas śpiewa pieśni kubańskie

pastorowa Ewa Pawlas opowiada
o wieloletniej służbie
tłumacza pieśni ŚDM

pokaz kubańskich fotografii

serdeczna ekumeniczna atmosfera

kubańskie rarytasy,
przekąski i desery

po nabożeństwie
degustacja
kubańskich specjałów
i rozmowy

foto: ks. Wiesław Szpak, Ewa Kononienko-Pawlas i ks. Roman Pawlas